Jak odzyskać uśmiech

w starości i chorobie.

Ursynów przyjazny chorym

z otępieniem i ich otoczeniu.

PROJEKT NR 31 - lista ogólnodzielnicowa

Dlaczego chcemy realizować projekt?

O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji ich słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.

      

Szacunki WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) mówią o 5 % udziale chorób otępiennych w populacji Osób 60+ i lawinowym procentowym przyroście udziału osób chorych w populacji wraz z każdym kolejnym 5-letnim okresem życia. Przyjmując minimalną wartość szacunku WHO (5%) i biorąc pod uwagę ilość Osób mieszkających na Ursynowie (szacunek Urzędu Dzielnicy: 140 000 – 200 000) metodą ekstrapolacji możemy przyjąć, że problem chorób demencyjnych dotyczy 7 000 osób zamieszkujących dzielnicę Ursynów.

 

Szacunkowa ilość chorych w obrębie dzielnicy Ursynów uwzględnia fakt, że wiele z Osób mieszkających w Ursynowie to ludzie

w tzw. wieku produkcyjnym a jednocześnie ich Rodzice wchodzą w wiek, w którym zaczynają mieć problemy ze zdrowiem, przemieszczają się w pobliże dzieci. Istniejący w Polsce system wsparcia Osób z otępieniami jest niewystarczający i nie zaspokaja podstawowych potrzeb informacyjnych i operacyjnych Osób chorych i ich opiekunów, w całości deleguje ciężar opieki na rodziny. Jakość opieki jest kluczowa dla jakości życia Rodziny. Dzienny pobyt w środowisku nie wyizolowanym od najbliższych

i społeczeństwa jest powszechnie uznaną na świecie optymalną formą wsparcia chorych w tego typu chorobach. Organizacja czasu w formie stymulowanych aktywności również wpisuje się w światowy model postępowania w chorobie.

 

Projekt jest opracowany w celu wypełnienie dziury informacyjnej w jaką wpadają Rodziny po zdiagnozowaniu choroby – nie istnieje system wspierający pogłębianie wiedzy nt przebiegu choroby, obowiązków jakie nakłada na opiekunów, dobrych praktyk w opiece. Brak wiedzy determinuje chaotyczne, niekorzystne działania np. rezygnację z pracy opiekuna i pogłębianie izolacji społecznej chorego. Kompleksowe ujęcie zagadnienia (od przedszkolaka, przez dorosłych opiekunów po chorych) daje szansę na to aby w Dzielnicy Ursynów zainicjować pionierski na rynku polskim, kompleksowy system działania na rzecz budowania przestrzeni przyjaznej dla Osób z chorobami otępiennymi i ich otoczenia. 

Dlaczego to robimy?

- problem 7 tys. mieszkańców Ursynowa /   500 tys. Polaków,

- 10% chorych w wieku 65 lat,

- lawinowy przyrost wraz z kolejnymi pięciolatkami życia,

- izolacja społeczna, zawodowa,

- całkowity brak systemowego wsparcia chorych i opiekunów,

- bariera finansowa, stres.

 

Po raz pierwszy w Polsce kompleksowy projekt dotyczący trzeciej najczęstszej przyczyny śmierci (skutek powikłań).

 

Oddaj swój głos na ten projekt!
Rekomendacje:

 

"Bardzo,bardzo dziękujemy. To bezcenne widzieć szczęśliwego Tatę!"

 

"(...) chciałam powiedzieć, że moja Mama od kiedy do Pani przyjeżdża jakby dostała drugie życie... Wreszcie jest radosna, żywotna co i nam - domownikom ułatwia życie. Od Lipca 2014 r. Mama mieszka z nami i gasła nam w oczach. Teraz aż miło patrzeć jak rozkwitła dzięki takiemu miejscu jakie Pani stworzyła. Polecam wszem i wobec Pani Dom Opieki. O czymś takim marzyłam dla Mamy mając świadomość że może nigdy takiego miejsca nie znajdę.... Jednak miałam farta lub jak lubi moja Mama mówić, że to nad Nią ktoś czuwa i zawsze wszystko na dobre Jej wychodzi i to Ona miała farta, w sumie to obie miałyśmy...

Podziwiam, szanuje i dziękuję po prostu"

"Jest to Dom, w którym króluje ciepło i miłość. Oaza spokoju.

Podopieczni znajdują się pod fachową opieką. Uczestniczą w różnorodnych zajęciach, zapewniających im poczucie bezpieczeństwa
i możliwość podejmowania działań twórczych – adekwatnych do ich stanu zdrowia.

Opiekunki stworzyły dom, w którym ludzie w podeszłym wieku czują sie szczęśliwi. Pensjonariusze darzą je zaufaniem i sympatią.

Polecamy wszystkim to magiczne miejsce. Trudna jesień życia nie musi być smutna"

 

 

"Miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch szkoleniach organizowanych w ramach akcji RE: Akcja w depresji przez Państwa placówkę. Dziękuję za prowadzących, którzy byli bardzo kompetentni. Jestem bardzo wdzięczny za organizację tych szkoleń. Dziękuję"

 

 

Opinia nt warsztatów przygotowanych dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenia "Pokolenia" przy DDP
https://www.facebook.com/dompobytudziennego/photos/a.455729061115179.100420.199434576744630/863913886963359/?